รถเทรลเลอร์สำหรับบรรทุกเรือ

รถพ่วงสำหรับบรรทุกเรือ เรสโป้ขอนำเสนอ รถพ่วงที่มีความยาวสูงสุด 3 เมตร และสามารถบรรทุกน้ำหนักสูงสุดถึง 3,000 กิโลกรัม

ห้ามบรรทุกผู้โดยสาร

รับประกันคุณภาพ 2 ปี

รถพ่วงสำหรับบรรทุกเรือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมีดังนี้

SWAN 913

ความยาว, 9.13 เมตร
ความกว้าง, 2.52 เมตร
น้ำหนักสุทธิ, 924 กิโล
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด , 3,000 กิโล
เบรค : มี
ประเภทเพลา, 2 x เกลียวบิด

สิ่งที่มีให้เพิ่มเติม :

– ขาตั้ง
– วินซ์

– รับประกันคุณภาพ 2 ปี

– เอกสารสำหรับจดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก

SWAN 820

ความยาว, 8.02 เมตร
ความกว้าง, 2.52 เมตร
น้ำหนักสุทธิ, 900 กิโล
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด, 3,000 กิโล
การยกเท : ได้
เบรค : มี
ประเภทเพลา, 2 x เกลียวบิด

สิ่งที่มีให้เพิ่มเติม :

– ขาตั้ง
– วินซ์

– รับประกันคุณภาพ 2 ปี

– เอกสารสำหรับจดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก

SWAN 710

ความยาว, 7.10 เมตร
ความกว้าง, 2.30 เมตร
น้ำหนักสุทธิ, 571 กิโล
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 2,000 กิโล
การยกเท : ได้
เบรค : มี
ประเภทเพลา, 2 x เกลียวบิด

สิ่งที่มีให้เพิ่มเติม :

– ขาตั้ง
– วินซ์

– รับประกันคุณภาพ 2 ปี

– เอกสารสำหรับจดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก

SWAN 590

ความยาว, 5.90 เมตร
ความกว้าง, 2.09 เมตร
น้ำหนักสุทธิ, 276 กิโล
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 1,000 กิโล
เบรค : ไม่มี
ประเภทเพลา, 2 x เกลียวบิด

สิ่งที่มีให้เพิ่มเติม :

– ขาตั้ง
– วินซ์

– รับประกันคุณภาพ 2 ปี

– เอกสารสำหรับจดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก

SWAN 570

ความยาว, 5.70 เมตร
ความกว้าง, 2.09 เมตร
น้ำหนักสุทธิ, 234 กิโล
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด, 1,000 กิโล
การยกเท : ได้
เบรค : ไม่มี
ประเภทเพลา : สปริงงอ

สิ่งที่มีให้เพิ่มเติม :

– ขาตั้ง
– วินซ์

– รับประกันคุณภาพ 2 ปี

– เอกสารสำหรับจดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก

SWAN 550

ความยาว, 5.50 เมตร
ความกว้าง, 2.55 เมตร
น้ำหนักสุทธิ, 344 กิโล
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด, 1,200 กิโล
การยกเท : ไม่ได้
เบรค : มี
ประเภทเพลา : สปริงงอ

สิ่งที่มีให้เพิ่มเติม :

– ขาตั้ง
– วินซ์

– รับประกันคุณภาพ 2 ปี

– เอกสารสำหรับจดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก

SWAN 500

ความยาว, 5.00 เมตร
ความกว้าง, 1.99 เมตร
น้ำหนักสุทธิ, 200 กิโล
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด, 1,000 กิโล
การยกเท: มี
เบรค: ได้
ประเภทเพลา : สปริงงอ

สิ่งที่มีให้เพิ่มเติม :

– ขาตั้ง
– วินซ์

– รับประกันคุณภาพ 2 ปี

– เอกสารสำหรับจดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก

SWAN 440

ความยาว, 4.40 เมตร
ความกว้าง, 1.99 เมตร
น้ำหนักสุทธิ, 194 กิโล
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด, 1,000 กิโล
การยกเท: ไม่มี
เบรค: ไม่มี
ประเภทเพลา : สปริงงอ

สิ่งที่มีให้เพิ่มเติม :

– ขาตั้ง
– วินซ์

– รับประกันคุณภาพ 2 ปี

– เอกสารสำหรับจดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก

SWAN 390

ความยาว, 3.90 เมตร
ความกว้าง, 1.79 เมตร
น้ำหนักสุทธิ, 161 กิโล
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด, 1,000 กิโล
การยกเท: ไม่มี
เบรค: ไม่มี
ประเภทเพลา : สปริงงอ

สิ่งที่มีให้เพิ่มเติม :

– ขาตั้ง
– วินซ์

– รับประกันคุณภาพ 2 ปี

– เอกสารสำหรับจดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก

For more information of models, sizes and prices, please contact:

thai@respothailand.com / +66 (0) 82 440 8519 (Call Center)